A Johannita Rend és a Soproni Evangélikus Gyülekezet által létrehozott alapítvány szeretne Önnek és családjának - ha rászorul -, humánus és hatékony ellátást biztosítani saját környezetében, szakápolási és gondozási feladatok komplex megvalósításával, szakápolók, gondozónők, gyógytornászok segítségével.

Bemutatkozunk

Soproni Gyülekezetünkbe 1998 nyarán Németországból egy kitelepített és hazalátogató testvérünk betért a lelkészi hivatalba és vendégeket hozott. Mint kiderült a Johannita Rend két tagját mutatta be, akik az akkori lelkészünknek feltették a kérdést, tudnak-e valamiben segíteni? Itt hagytak prospektusokat a Johanniták tevékenységéről.

Ezek a prospektusok hozzánk kerültek, áttanulmányoztuk őket és ez után eltökéltük, hogy nálunk a Soproni Gyülekezetben is meg kellene valósítani egy hasonló projektet.

Mivel szent meggyőződésünk, hogy ez az egyházak elsődleges feladata a diakónia területén, hiszen az elmúlt évtizedekben a nagy gyülekezeti felújítások idején ( templom tető, templom torony, orgona, toronyóra, harangok, temető felújítása) részesei és szemtanúi lehettünk a gyülekezet tagjai és a város nem evangélikus lakosságának áldozatkészségének az adakozások területén és ezért örök hálával tartozunk. Viszonoznunk kell a híveknek és a városnak az önzetlen segítséget.

Ez vezetet el az alapítvány és később a Kisfaludy u-i öregek otthona létrehozásához is.

Megkezdtük a tárgyalásokat a Johanniták által kiküldött Gerold Hanau úrral, akiben kiváló embert ismertünk meg és jó barátságot kötöttünk.

Megállapodtunk abban, hogy az induláshoz elég sok pénzre lesz szükség és ezt át kell gondolniuk.

Néhány hét múlva jött az értesítés a Johanniták az Európai Unióhoz fordultak segítségért, ahonnan biztatást kaptak arra, pályázzunk közösen a Phare Program keretében. Néhány havi magyar és németországi előkészítő munka után benyújtásra került a közös pályázat.

Sajnos az első körben sikertelen volt a pályázat, lélekben már lemondtunk róla, mikor váratlanul a második pályázat benyújtása után 2000 februárjában értesítést kaptunk, elnyertük a támogatást.

Az Európai Unió azzal a feltétellel fogadta el a közös pályázatot, melyben a német partnereink voltak a fő pályázók és felelősek a végrehajtásért és elszámolásért, hogy felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, természetesen anyagi kereteinket figyelembe véve, minden rászorulónak segítséget nyújtunk és a pályázat futamideje után is fenn tudjuk tartani az alapítványt.

Ekkor kezdtük meg egy kolléganővel, akivel mind a mai napig együtt végezzük a feladatokat, szervezni a munkát.

Létrehoztuk a Szociális és Házi Betegápoló Alapítványt melynek bejegyzése 2000 augusztusában történt meg. Erre az időpontra be kellett szerezni az ANTSZ, az Önkormányzat és még több szerv engedélyét és hozzájárulását.

A hónap témája

2018. FEBRUÁR

A piacvezető tetőtéri ablak gyártó VELUX Magyarország Kft.
Alkalmazotti Alapítványa a tavalyi évben több mint 35 millió forintot adományozott...

tovább

Az előírásoknak megfelelően létrehoztunk egy központi irodát és raktárt. Beszereztük az ápolási felszereléseket, számítógépeket, majd megtörtént a személyzet, ápolók, gyógytornászok kiválasztása és mindezek után 2000.09.01-én elindult a munka és tart mind a mai napig.

Az Európai Uniós pályázat letelte után érkezett el a nagy feladat, önállóan kellett az alapítványt fenntartani, amit gyakran nagy nehézségek árán tudunk elérni.

Német partnereink segítségével különböző hazai szponzorokhoz és külföldi egyházakhoz fordultunk. Néhány hazai cégtől anyagi támogatást kaptunk. Komoly segítséget nyújtott az Osztrák Evangélikus Egyház és a Finn Seinäjoki testvérgyülekezet.

Komoly tárgyalásokat kezdtünk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral és sikerült elérnünk, hogy a háziorvosok és szakorvosok által elrendelt szakápolásokat finanszírozzák.

A szakápolás és gyógytorna mellett szociális ellátást is biztosítunk a rászorulóknak, bevásárlás, mosdatás, fürdetés, sétáltatás, gyógyszerek felíratása és kiváltása stb.

A betegek lakásán laborviziteket végezzük. Így nem szükséges a nehezen mozgó idős betegeket a kórházi laborba szállítani.

Saját személygépkocsinkkal a NAV engedélyével ÁFA mentesen szállítunk járó betegeket orvosi vizsgálatokra, szakszerű nővéri kísérettel.

Gyógyászati segédeszközeinket (szoba WC, járókeret, rolátor, kerekesszék stb.) ingyenesen kölcsönözzük ki a rászorulóknak.

2018-ben 5.131 vizitet végeztünk el, ebből 3434 betegápolás. Szociális tevékenységet is végeztünk 548 betegnél.

406 esetben végeztünk laborvizitet háznál, 47 alkalommal szállítottunk járó beteget. Gyógyászati segédeszközeink átlagosan 50 főnek kerültek kikölcsönzésre.

Összességében 1.250 rászoruló részesült működési területünkön, az alapító okiratban foglaltak szerinti közhasznú ellátásban.

2017-ben a Velux cég támogatásával sikerült az összes immáron 17 éves ápolási felszerelésünket lecserélni, ami óriási segítéség volt alapítványunk részére.